Om Oss Advokaten Her finner du oss Aktuelt Kontakt oss Lokal rettshistorie Forside
 

Kontakt oss:
Tlf 909 72 909 slaatsveen@advokatgarden.no
 
 

Fri rettshjelp


publisert: 05.02.2009
 
  I noen tilfeller kan du som privatperson få utgifter til advokat betalt helt eller delvis av staten.

I viss typer saker kan alle få fri rettshjelp. I andre saker avgjør inntekten og formuen din om du kommer inn under ordningen.

Søknad
For å få fri rettshjelp man man søke fylkesmannen. Ingen får fri rettshjelp automatisk. Reglene kan være kompliserte, så det er ofte vanskelig på forhånd å være sikker på om du får innvilget søknaden.

Fri rettshjelp gjelder i saker som regnes som sæskilt viktige for velferden vår. Som nevnt, kan du i enkelte saker innvilges fri rettshjelp uavhengig av hvilken økonomi du har. Dette gjelder eksempelvis barnevernsaker for fylkesnemnda, i utlendingssaker og i saker om mishandling fra nærstående.
Sjekk med advokaten
I de fleste tilfellene vil det være advokaten din som søker fylkesmannen på vegne av deg. Lurer du på om du er berettiget til fri rettshjelp; sjekk med fylkesmannen eller ta kontakt med Rørosadvokaten


  

 
Rørosadvokaten
Advokatfirmaet Slaatsveen
Tlf 909 72 909
slaatsveen@advokatgarden.no
www.rorosadvokaten.no
Besøksadresse: Mørkstugata 12, Røros
Postadresse: Postboks 500
7405 Trondheim

laget med: Imbera Publisher Start