Om Oss Advokaten Her finner du oss Aktuelt Kontakt oss Lokal rettshistorie Forside
 

Kontakt oss:
Tlf 909 72 909 slaatsveen@advokatgarden.no
 
 

Strafferett


publisert: 05.02.2009
 
  Som siktet eller tiltalt har du rett til bistand fra forsvarer på et hvert trinn i straffesaken.

Du velger selv hvilken advokat du vil la deg bistå av. Det frie forsvarervalget er grunnleggende i norsk straffeprosess. Dersom du ikke selv peker ut en forsvarer, oppnevner retten en av de faste forsvarerne for den aktuelle domstolen. 

Du har rett til å skifte forsvarer underveis dersom dette ikke fører til at saken forsinkes. I de fleste tilfellene betaler det offentlige utgiftene til forsvarer i straffesaker.

Unntak
Det finnes imidlertid unntak: i saker under etterforsking utenom varetektsfengsling, f.eks i forbindelse med politiavhør. Videre, i promillesaker, i saker om forelegg som ikke er vedtatt og i inndragningssaker.
Innsynsrett
Som mistenkt eller siktet for en straffbar handling har du flere rettigheter. Som hovedregel skal du har rett til å lese papirene i saken mot deg. Bevisbyrden ligger hos politi og påtalemyndighet. Selv har du ingen plikt til å forklare deg eller på annen måte fremskaffe bevis mot deg selv. 
Rørosadvokaten
Advokatfirmaet Slaatsveen
Tlf 909 72 909
slaatsveen@advokatgarden.no
www.rorosadvokaten.no
Besøksadresse: Mørkstugata 12, Røros
Postadresse: Postboks 500
7405 Trondheim

laget med: Imbera Publisher Start