Om Oss Advokaten Her finner du oss Aktuelt Kontakt oss Lokal rettshistorie Forside
 

Kontakt oss:
Tlf 909 72 909 slaatsveen@advokatgarden.no
 

Hvorfor Rørosadvokaten? 

Gjennom firmaet Rørosadvokaten tilbyr advokat Synnøve Slaatsveen en allsidig juridisk praksis for folk i fjellregionen. 
  • Røorsadvokaten er et rendyrket advokatfirma som driver med jus på heltid.
    Vi driver ikke med eiendomsmegling.

  • Rørosadvokaten har bred lokal kunnskap i fjellregionen, men ikke lokale bånd.

  • Rørosadvokaten bryr seg om klienten. Vi står på for å få løst sakene.

  • Advokat Synnøve Slaatsveen driver også advokatpraksis i Trondheim, 
    i kontorfellesskapet Advokatgården. Til sammen har det juridiske miljøet her betydelig erfaring og kompetanse innen en rekke rettsområder, spesielt strafferett.
 
Rørosadvokaten
Advokatfirmaet Slaatsveen
Tlf 909 72 909
slaatsveen@advokatgarden.no
www.rorosadvokaten.no
Besøksadresse: Mørkstugata 12, Røros
Postadresse: Postboks 500
7405 Trondheim

laget med: Imbera Publisher Start